PRAVILNIK O PRIVATNOSTI

VLASNIK OBRADE PODATAKA:
GREEN HILL HRVATSKA
Combat Arena ,obrt za trgovinu i usluge
Ante Starčevića 35
34 310 Pleternica
Kontakt: + 385 98 540 231
E-mail: info@greenhill-sports.hr

Politika privatnosti www.greenhill-sports.hr

Ova web stranica prikuplja neke osobne podatke od svojih korisnika. Korisnici mogu biti podvrgnuti različitim razinama zaštite. Neki korisnici stoga uživaju vrhunsku zaštitu. Dodatne informacije o kriterijima zaštite mogu se pronaći u odjeljku o primjenjivosti. Ovaj se dokument može ispisati pomoću naredbe za ispis koja se nalazi u postavkama bilo kojeg preglednika.

Sažetak politike:

• Upravljajte kontaktima i šaljite poruke

SALESmanago marketing putem e-pošte
Osobni podaci: email; ime

• Upravljanje bazom podataka korisnika
SALESmanago
Osobni podaci: povijest kupovine; elektronička pošta; adresa za naplatu; dostavna adresa; ime

• Upravljanje oznakama
Google upravitelj oznaka
Osobni podaci: Alat za praćenje

• Interakcija s platformama za prikupljanje podataka i drugim trećim stranama
Mailchimp widget
Osobni podaci: prezime; elektronička pošta; ime; telefonski broj; Alat za praćenje

• Interakcija s društvenim mrežama i vanjskim platformama
YouTube gumb i društveni widgeti
Osobni podaci: Podaci o korištenju

• SPAM zaštita
Google reCAPTCHA
Osobni podaci: klikovi; Podaci o korištenju; događaji pritiska tipke; događaji vezani uz senzore kretanja; dodirni događaji; pokreti miša; položaj u odnosu na klizanje; odgovori na pitanja; Alat za praćenje

• Oglašavanje
Google Ad Manager
Osobni podaci: Podaci o korištenju; Alat za praćenje

• Statistika
Google Analytics, Google Ads praćenje konverzija, Facebook Ads praćenje konverzija (Facebook pixel) i Google Analytics s anonimiziranim IP-om
Osobni podaci: Podaci o korištenju; Alat za praćenje

Funkcionalnost izvješćivanja o oglašavanju u Google Analyticsu
Osobni podaci: jedinstveni identifikatori reklamnih uređaja (Google ID oglašivača ili IDFA identifikator, na primjer); Alat za praćenje; različite vrste podataka kako je navedeno u politici privatnosti usluge.

• Gledanje sadržaja s vanjskih platformi
Google Fontovi
Osobni podaci: Podaci o korištenju; različite vrste podataka kako je navedeno u politici privatnosti usluge

Informacije o tome kako se isključiti iz oglašavanja na temelju interesa.
Uz bilo koju funkciju isključivanja koju pruža bilo koja od usluga navedenih u ovom dokumentu, korisnici mogu pročitati više o tome kako onemogućiti oglašavanje na temelju interesa u odgovarajućem odjeljku Pravila o kolačićima.

• Kontakt informacije

Kontrolor podataka:
GREEN HILL HRVATSKA
Combat Arena ,obrt za trgovinu i usluge
Kontakt e-mail vlasnika: info@greenhill-sports.hr

Potpuna politika:
Kontrolor podataka
GREEN HILL HRVATSKA
Combat Arena ,obrt za trgovinu i usluge
Kontakt e-mail vlasnika: info@greenhill-sports.hr

Vrste prikupljenih podataka
Među osobnim podacima koje ova web-stranica prikuplja, neovisno ili putem trećih strana, nalaze se: podaci o korištenju; Alat za praćenje; odgovori na pitanja; klik; događaji pritiska tipke; događaji vezani uz senzore kretanja; pokreti miša; položaj u odnosu na klizanje; dodirni događaji; jedinstveni identifikatori uređaja za oglašavanje (na primjer ID Google oglašivača ili IDFA identifikator); elektronička pošta; ime; prezime; telefonski broj; povijest kupnje; adresa za naplatu; dostavna adresa.

Potpune pojedinosti o svakoj vrsti prikupljenih podataka navedene su u namjenskim odjeljcima ove politike privatnosti ili kroz posebne informativne tekstove prikazane prije prikupljanja podataka.
Korisnik može slobodno dati osobne podatke ili, u slučaju podataka o korištenju, automatski prikupljati prilikom korištenja ove web stranice.
Osim ako nije drugačije navedeno, svi podaci koje ova web stranica zahtijeva su obvezni. Ako ih Korisnik odbije priopćiti, ovo web mjesto može biti nemoguće pružiti uslugu. U slučajevima kada ovo web-mjesto naznači neke podatke kao izborne, korisnici se mogu suzdržati od priopćavanja takvih podataka, bez posljedica na dostupnost usluge ili na njezin rad.

Korisnici koji imaju nedoumice koji su podaci obvezni molimo da kontaktiraju vlasnika.
Svaka upotreba kolačića – ili drugih alata za praćenje – od strane ove web stranice ili od strane vlasnika usluga trećih strana koje koristi ova web stranica, osim ako nije drugačije navedeno, ima svrhu pružanja usluge koju je korisnik zatražio, kao i za dodatne svrhe opisano u ovom dokumentu i u Pravilima o kolačićima, ako su dostupna.

Korisnik preuzima odgovornost za osobne podatke trećih strana dobivene, objavljene ili podijeljene putem ove web stranice i jamči da ima pravo na njihovu komunikaciju ili širenje, oslobađajući vlasnika bilo kakve odgovornosti prema trećim stranama.

Način i mjesto obrade prikupljenih podataka

Metode obrade
Vlasnik poduzima odgovarajuće sigurnosne mjere kako bi spriječio neovlašteni pristup, otkrivanje, izmjenu ili uništavanje osobnih podataka.
Obrada se provodi pomoću IT i/ili telematičkih alata, s organizacijskim metodama i logikom koja je strogo povezana s naznačenim svrhama. Osim Voditelja obrade podataka, u nekim slučajevima drugi subjekti uključeni u organizaciju ove web stranice (administrativni, komercijalni, marketinški, pravni, administratori sustava) ili vanjski subjekti (kao što su treći pružatelji tehničkih usluga, poštanski kuriri) mogu imati pristup Podatcima. , davatelji usluga hostinga, IT tvrtke, komunikacijske agencije) također imenovani, ako je potrebno, kao Izvršitelji obrade podataka od strane Voditelja podataka. Ažurirani popis Voditelja uvijek se može zatražiti od Voditelja obrade podataka.

Pravni temelj obrade

Voditelj obrade osobnih podataka koji se odnose na Korisnika obrađuje ako postoji jedan od sljedećih uvjeta:
• Korisnik je dao privolu za jednu ili više specifičnih svrha; Napomena: u nekim jurisdikcijama voditelj obrade može biti ovlašten za obradu osobnih podataka bez pristanka korisnika ili neke druge pravne osnove navedene u nastavku, sve dok se korisnik ne protivi (“opt-out”) takvom tretmanu. Međutim, to nije primjenjivo ako je obrada osobnih podataka uređena europskim zakonodavstvom o zaštiti osobnih podataka;
• obrada je nužna za izvršenje ugovora s Korisnikom i/ili za izvršenje predugovornih mjera;
• obrada je nužna za ispunjavanje zakonske obveze kojoj podliježe Voditelj obrade podataka;
• obrada je nužna za izvršenje zadaće od javnog interesa ili za izvršavanje javnih ovlasti dodijeljenih Voditelju obrade podataka;
• obrada je nužna za ostvarivanje legitimnog interesa Voditelja obrade podataka ili trećih strana.

Međutim, uvijek je moguće zatražiti od Voditelja obrade da pojasni konkretnu pravnu osnovu svakog postupanja, a posebno da navede je li postupanje utemeljeno na zakonu, predviđeno ugovorom ili je potrebno za sklapanje ugovora.

Mjesto

Podaci se obrađuju u poslovnim uredima Voditelja obrade i na svim drugim mjestima gdje se nalaze strane uključene u obradu. Za više informacija obratite se voditelju obrade podataka.
Osobni podaci Korisnika mogu se prenijeti u zemlju koja nije ona u kojoj se Korisnik nalazi. Za dobivanje daljnjih informacija o mjestu obrade, Korisnik može pogledati odjeljak koji se odnosi na pojedinosti o obradi Osobnih podataka.

U slučaju veće zaštite, Korisnik ima pravo dobiti informacije o pravnoj osnovi za prijenos podataka izvan Europske unije ili međunarodnoj organizaciji uređenoj međunarodnim javnim pravom ili koja se sastoji od dvije ili više država, kao što je npr. UN, kao iu vezi sa sigurnosnim mjerama koje je usvojio Voditelj obrade podataka za zaštitu Podataka.

Ako se dogodi jedan od gore opisanih prijenosa, Korisnik se može pozvati na odgovarajuće odjeljke ovog dokumenta ili zatražiti informacije od Voditelja obrade podataka tako da ga kontaktira na početnim detaljima.

Razdoblje zadržavanja

Podaci se obrađuju i čuvaju onoliko vremena koliko je potrebno prema namjeni za koju su prikupljeni.

Stoga:
• Osobni podaci prikupljeni u svrhe vezane uz izvršenje ugovora između Vlasnika i Korisnika će se čuvati do završetka izvršenja ovog ugovora.
• Osobni podaci prikupljeni u svrhe povezane s legitimnim interesom Voditelja obrade podataka bit će zadržani dok se taj interes ne zadovolji. Korisnik može dobiti daljnje informacije o legitimnom interesu vlasnika u relevantnim odjeljcima ovog dokumenta ili kontaktiranjem vlasnika.

Kada se obrada temelji na privoli Korisnika, Voditelj obrade može čuvati Osobne podatke dulje do opoziva privole. Nadalje, Voditelj obrade može biti dužan čuvati osobne podatke dulje vrijeme u skladu sa zakonskom obvezom ili nalogom nadležnog tijela.

Na kraju razdoblja čuvanja osobni podaci bit će izbrisani. Stoga se po isteku ovog roka više ne može ostvariti pravo na pristup, otkazivanje, ispravak i pravo na prenosivost podataka.

Svrha obrade prikupljenih podataka

Podaci korisnika prikupljaju se kako bi se Vlasniku omogućilo pružanje usluge, ispunjavanje zakonskih obveza, odgovaranje na zahtjeve ili izvršne radnje, zaštita njihovih prava i interesa (ili onih korisnika ili trećih strana), identificiranje bilo kakvih zlonamjernih aktivnosti ili prijevara, također za sljedeće svrhe: zaštita od spama, interakcija s vanjskim društvenim mrežama i platformama, statistika, prikaz sadržaja s vanjskih platformi, hosting i pozadinska infrastruktura, oglašavanje, interakcija s platformama za prikupljanje podataka i drugim trećim stranama, upravljanje oznakama, upravljanje korisničkim bazama podataka i Upravljanje kontaktima i slanje poruka.

Za dobivanje detaljnih informacija o svrhama obrade i Osobnim podacima koji se obrađuju za svaku svrhu, Korisnik može pogledati odjeljak “Pojedinosti o obradi osobnih podataka”.

Pojedinosti o obradi osobnih podataka

Osobni podaci prikupljaju se u sljedeće svrhe i korištenjem sljedećih usluga:

• Upravljajte kontaktima i šaljite poruke

Ova vrsta usluge omogućuje vam upravljanje bazom podataka kontakata e-pošte, telefonskih kontakata ili kontakata bilo koje druge vrste, koji se koriste za komunikaciju s korisnikom.
Ove usluge također mogu omogućiti prikupljanje podataka koji se odnose na datum i vrijeme prikaza poruka od strane Korisnika, kao i na Korisnikovu interakciju s njima, kao što su podaci o klikovima na poveznice umetnute u poruke.

SALESmanago marketing putem e-pošte (KT dizajn, obrt za računalne djelatnosti)

SALESmanago Email Marketing usluga je upravljanja adresama e-pošte i slanja poruka koju pruža KT dizajn ,obrt za računalne djelatnosti
Obrađeni osobni podaci: e-pošta; ime.

Mjesto obrade: Hrvatska – Politika privatnosti.

• Upravljanje bazom podataka korisnika
Ova vrsta usluge omogućuje Vlasniku izradu korisničkih profila počevši od adrese e-pošte, imena ili bilo koje druge informacije koju Korisnik daje ovoj web stranici, kao i praćenje aktivnosti Korisnika putem statističkih funkcija. Ovi se osobni podaci također mogu križati s javno dostupnim informacijama o korisniku (kao što su profili na društvenim mrežama) i koristiti za izradu privatnih profila koje vlasnik može vidjeti i koristiti za poboljšanje ove web stranice.
Neke od ovih usluga također mogu dopustiti planirano slanje poruka Korisniku, kao što su e-poruke na temelju specifičnih radnji izvršenih na ovoj web stranici.

SALESmanago (KT dizajn ,obrt za računalne djelatnosti)
SALESmanago je usluga upravljanja bazom podataka korisnika koju pruža KT dizajn ,obrt za računalne djelatnosti .
SALESmanago može koristiti alate za praćenje za prepoznavanje korisnika i praćenje njihovog ponašanja, kao i za prikazivanje personaliziranih oglasa i sadržaja.
Obrađeni osobni podaci: povijest kupovine; elektronička pošta; adresa za naplatu; dostavna adresa; ime.

Mjesto obrade: Hrvatska – Politika privatnosti.

• Upravljanje oznakama
Ova vrsta usluge funkcionalna je za centralizirano upravljanje oznakama ili skriptama koje se koriste na ovoj web stranici.
Korištenje ovih usluga uključuje protok korisničkih podataka kroz njih i, prema potrebi, njihovo zadržavanje.

Google upravitelj oznaka (Google Ireland Limited)
Google Tag Manager usluga je upravljanja oznakama koju pruža Google Ireland Limited.
Obrađeni osobni podaci: Alat za praćenje.

Mjesto obrade: Irska – Politika privatnosti.

• Hosting i pozadinska infrastruktura
Ova vrsta usluge ima funkciju smještaja podataka i datoteka koje omogućuju funkcioniranje ove web stranice, omogućuju njezinu distribuciju i čine dostupnom infrastrukturu spremnu za korištenje za pružanje specifičnih značajki ove web stranice.

Neke od dolje navedenih usluga, ako ih ima, mogu raditi na geografski raspoređenim poslužiteljima, što otežava određivanje stvarne lokacije na kojoj su pohranjeni osobni podaci.

Obrađeni osobni podaci: različite vrste podataka kako je navedeno u politici privatnosti usluge.

Mjesto obrade: Hrvatska – Politika privatnosti.

Interakcija s društvenim mrežama i vanjskim platformama

Ova vrsta usluge omogućuje interakciju s društvenim mrežama ili drugim vanjskim platformama izravno sa stranica ove web stranice.
Interakcije i informacije dobivene s ove web stranice u svakom slučaju podliježu korisničkim postavkama privatnosti koje se odnose na svaku društvenu mrežu.
Ova vrsta usluge i dalje može prikupljati podatke o prometu za stranice na kojima je usluga instalirana, čak i kada je Korisnici ne koriste.
Preporučljivo je odjaviti se s odgovarajućih usluga kako biste bili sigurni da podaci koji se obrađuju na ovom web-mjestu nisu ponovno povezani s korisničkim profilom.

YouTube gumb i društveni widgeti
Gumb YouTube i društveni widgeti usluge su interakcije s društvenom mrežom YouTube, koje pruža Google LLC ili Google Ireland Limited, ovisno o tome kako Voditelj obrade podataka upravlja obradom podataka.
Obrađeni osobni podaci: Podaci o korištenju.

Mjesto obrade: Sjedinjene Države – Politika privatnosti; Irska – Politika privatnosti.

SPAM zaštita
Ova vrsta usluge analizira promet ove web stranice, koji potencijalno sadrži osobne podatke korisnika, kako bi ga filtrirao od dijelova prometa, poruka i sadržaja prepoznatih kao SPAM.

• Google reCAPTCHA (Google Ireland Limited)

Google reCAPTCHA usluga je zaštite od neželjene pošte koju pruža Google Ireland Limited.
Korištenje reCAPTCHA sustava podliježe Googleovoj politici privatnosti i uvjetima korištenja.
Obrađeni osobni podaci: klikovi; Podaci o korištenju; događaji pritiska tipke; događaji vezani uz senzore kretanja; dodirni događaji; pokreti miša; položaj u odnosu na klizanje; odgovori na pitanja; Alat za praćenje.

Mjesto obrade: Irska – Politika privatnosti

• Oglašavanje
Ova vrsta usluge omogućuje korištenje korisničkih podataka u komercijalne komunikacijske svrhe. Ove komunikacije prikazane su na ovoj web stranici u obliku bannera i drugih oblika oglašavanja, također u odnosu na interese Korisnika.
To ne znači da se svi osobni podaci koriste u tu svrhu. Podaci i uvjeti korištenja navedeni su u nastavku.
Neke od dolje navedenih usluga mogu koristiti alate za praćenje za identifikaciju Korisnika ili koristiti tehniku bihevioralnog ponovnog ciljanja, tj. prikazivanje personaliziranih oglasa na temelju Korisnika i interesa i ponašanja, također otkrivenih izvan ove web stranice. Za više informacija o tome, predlažemo da provjerite politike privatnosti dotičnih usluga.
Općenito, usluge ove vrste nude mogućnost deaktivacije ovog praćenja. Uz bilo koju funkciju isključivanja koju pruža bilo koja od usluga navedenih u ovom dokumentu, Korisnik može pročitati više o tome kako onemogućiti oglašavanje na temelju interesa u odgovarajućem odjeljku “Kako onemogućiti oglašavanje na temelju interesa” u ovom dokumentu.

Google Ad Manager (Google Ireland Limited)
Google Ad Manager je usluga oglašavanja koju pruža Google Ireland Limited s kojom Vlasnik može provoditi reklamne kampanje zajedno s vanjskim mrežama oglašavanja s kojima Vlasnik, osim ako nije drugačije navedeno u ovom dokumentu, nema izravan odnos.
Za razumijevanje Googleove upotrebe podataka, pogledajte Googleova partnerska pravila.
Ova usluga koristi kolačić “DoubleClick” koji prati korištenje ove web stranice i ponašanje korisnika u vezi s oglasima, proizvodima i uslugama koje nudi.

Korisnik može u bilo kojem trenutku odlučiti onemogućiti sve DoubleClick kolačiće odlaskom na: Postavke oglasa.
Obrađeni osobni podaci: Podaci o korištenju; Alat za praćenje.

Mjesto obrade: Irska – Politika privatnosti.

• Statistika

Usluge sadržane u ovom odjeljku omogućuju Voditelju obrade podataka praćenje i analizu podataka o prometu te se koriste za praćenje ponašanja Korisnika.

Google Analytics (Google Ireland Limited)
Google Analytics usluga je web analitike koju pruža Google Ireland Limited (“Google”). Google koristi prikupljene osobne podatke u svrhu praćenja i ispitivanja korištenja ove web stranice, sastavljanja izvješća i njihovog dijeljenja s drugim uslugama koje je razvio Google.
Google može koristiti osobne podatke za kontekstualizaciju i personalizaciju oglasa svoje vlastite oglašivačke mreže.
Obrađeni osobni podaci: Podaci o korištenju; Alat za praćenje.

Mjesto obrade: Irska – Politika privatnosti – Isključivanje.

Funkcionalnost izvješćivanja o oglašavanju u Google Analyticsu (Google Ireland Limited)
Google Analytics na ovom je web-mjestu aktivirao značajke izvješćivanja o oglašavanju koje prikupljaju dodatne informacije iz DoubleClick kolačića (web-aktivnost) i oglašivačke ID-ove uređaja (aktivnost aplikacije). To Vlasniku omogućuje analizu specifičnih podataka koji se odnose na ponašanje i interese Korisnika (podaci o prometu i podaci o interakciji korisnika s oglasima) i, ako je omogućeno, demografski podaci (podaci o dobi i spolu). Korisnici mogu odabrati da ne koriste Google kolačiće posjetom Googleovim [Ad Settings] (https://adssettings.google.com/authenticated).
Osobni podaci koji se obrađuju: jedinstveni identifikatori reklamnih uređaja (Google ID oglašivača ili IDFA identifikator, na primjer); Alat za praćenje; različite vrste podataka kako je navedeno u politici privatnosti usluge.

Mjesto obrade: Irska – Politika privatnosti – Isključivanje.

• Funkcionalnost izvješćivanja o oglašavanju u Google Analyticsu (Google Ireland Limited)

Google Analytics na ovom je web-mjestu aktivirao značajke izvješćivanja o oglašavanju koje prikupljaju dodatne informacije iz DoubleClick kolačića (web-aktivnost) i oglašivačke ID-ove uređaja (aktivnost aplikacije). To Vlasniku omogućuje analizu specifičnih podataka koji se odnose na ponašanje i interese Korisnika (podaci o prometu i podaci o interakciji korisnika s oglasima) i, ako je omogućeno, demografski podaci (podaci o dobi i spolu). Korisnici mogu odabrati da ne koriste Google kolačiće posjetom Googleovim [Ad Settings] (https://adssettings.google.com/authenticated).
Osobni podaci koji se obrađuju: jedinstveni identifikatori reklamnih uređaja (Google ID oglašivača ili IDFA identifikator, na primjer); Alat za praćenje; različite vrste podataka kako je navedeno u politici privatnosti usluge.

Mjesto obrade: Irska – Politika privatnosti – Isključivanje.

• Praćenje konverzija Facebook oglasa (Facebook pixel) (Facebook Ireland Ltd)

Praćenje konverzija Facebook oglasa (Facebook pixel) statistička je usluga koju pruža Facebook Ireland Ltd koja povezuje podatke s Facebook oglasne mreže s radnjama koje se izvode na ovoj web stranici. Facebook pixel prati konverzije koje se mogu pripisati Facebook, Instagram i Audience Network oglasima.
Obrađeni osobni podaci: Podaci o korištenju; Alat za praćenje.

Mjesto obrade: Irska – Politika privatnosti.

• Google Analytics s anonimiziranim IP-om (Google Ireland Limited)

Google Analytics usluga je web analitike koju pruža Google Ireland Limited (“Google”). Google koristi prikupljene osobne podatke u svrhu praćenja i ispitivanja korištenja ove web stranice, sastavljanja izvješća i njihovog dijeljenja s drugim uslugama koje je razvio Google.
Google može koristiti osobne podatke za kontekstualizaciju i personalizaciju oglasa svoje vlastite oglašivačke mreže.
Ova Google Analytics integracija čini vašu IP adresu anonimnom. Anonimizacija funkcionira skraćivanjem IP adresa Korisnika unutar granica država članica Europske unije ili u drugim državama članicama sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru. Samo u iznimnim slučajevima, IP adresa će biti poslana Googleovim poslužiteljima i skraćena unutar Sjedinjenih Država.
Obrađeni osobni podaci: Podaci o korištenju; Alat za praćenje.

Mjesto obrade: Irska – Politika privatnosti – Isključivanje.

• Gledanje sadržaja s vanjskih platformi
Ova vrsta usluge omogućuje vam pregled sadržaja koji se nalazi na vanjskim platformama izravno sa stranica ove web stranice i interakciju s njima.
Ova vrsta usluge i dalje može prikupljati podatke o web prometu koji se odnose na stranice na kojima je usluga instalirana, čak i kada je korisnici ne koriste.

• Google Fontovi (Google Ireland Limited)
Google Fontovi su usluga vizualizacije stilova fonta kojom upravlja Google Ireland Limited koja ovoj web stranici omogućuje integraciju takvog sadržaja unutar svojih stranica.
Obrađeni osobni podaci: Podaci o korištenju; različite vrste podataka kako je navedeno u politici privatnosti usluge.

Mjesto obrade: Irska – Politika privatnosti.

• Informacije o tome kako se isključiti iz oglašavanja na temelju interesa

Uz bilo koju funkciju isključivanja koju pruža bilo koja od usluga navedenih u ovom dokumentu, korisnici mogu pročitati više o tome kako onemogućiti oglašavanje na temelju interesa u odgovarajućem odjeljku Pravila o kolačićima.

• Prava korisnika

Korisnici mogu ostvariti određena prava u odnosu na podatke koje obrađuje Voditelj obrade podataka.

U slučaju veće zaštite, Korisnik može ostvariti sva niže navedena prava. U svakom drugom slučaju, Korisnik može kontaktirati vlasnika kako bi saznao koja su prava primjenjiva u njegovom slučaju i kako ih ostvariti.

Konkretno, Korisnik ima pravo:

• povući privolu u bilo kojem trenutku. Korisnik može opozvati prethodno danu privolu za obradu svojih Osobnih podataka.
• usprotiviti se obradi svojih podataka. Korisnik se može usprotiviti obradi svojih podataka kada do iste dolazi na pravnoj osnovi koja nije privola. Daljnje pojedinosti o pravu na prigovor navedene su u odjeljku u nastavku.
• pristupiti svojim podacima Korisnik ima pravo dobiti informacije o podacima koje Voditelj obrade obrađuje, o pojedinim aspektima obrade te dobiti kopiju podataka koje obrađuje.
• provjeriti i zatražiti ispravak. Korisnik može provjeriti točnost svojih Podataka i zatražiti njihovo ažuriranje ili ispravak.
• dobiti ograničenje liječenja. Kada su ispunjeni određeni uvjeti, Korisnik može zatražiti ograničenje obrade svojih Podataka. U tom slučaju Voditelj obrade podataka neće obrađivati Podatke u bilo koju drugu svrhu osim njihovog očuvanja.
• ishoditi poništenje ili uklanjanje svojih osobnih podataka. Kada su ispunjeni određeni uvjeti, Korisnik može zatražiti poništenje svojih podataka od strane Vlasnika.
• primiti svoje podatke ili ih prenijeti drugom vlasniku. Korisnik ima pravo dobiti svoje podatke u strukturiranom formatu, uobičajeno korištenom i čitljivom automatskim uređajem te, gdje je to tehnički izvedivo, ostvariti njihov nesmetan prijenos drugom vlasniku. Ova odredba je primjenjiva kada se Podaci obrađuju automatiziranim alatima i obrada se temelji na privoli Korisnika, na ugovoru u kojem je Korisnik strana ili na ugovornim mjerama povezanim s njim.
• predložiti žalbu. Korisnik može podnijeti prigovor nadležnom tijelu za nadzor zaštite osobnih podataka ili pokrenuti sudski postupak.

• Detalji o pravu na prigovor

Kada se Osobni podaci obrađuju u javnom interesu, u izvršavanju javne ovlasti dodijeljene Vlasniku ili radi ostvarivanja legitimnog interesa Vlasnika, Korisnici imaju pravo prigovora na obradu iz razloga povezanih s njihovom posebnom situacijom.

Podsjećamo korisnike da se, ako se njihovi podaci obrađuju u svrhe izravnog marketinga, mogu usprotiviti obradi bez navođenja razloga. Kako bi saznali obrađuje li Voditelj obrade podatke u svrhe izravnog marketinga, Korisnici mogu pogledati odgovarajuće odjeljke ovog dokumenta.

• Kako ostvariti svoja prava

Za ostvarivanje prava Korisnika, Korisnici mogu uputiti zahtjev na kontakt podatke Vlasnika navedene u ovom dokumentu. Zahtjevi se podnose bez naknade i obrađuju se od strane Voditelja obrade u najkraćem mogućem roku, u svakom slučaju u roku od mjesec dana.

• Primjenjivost više razine zaštite
Iako se većina odredbi ovog dokumenta odnosi na sve korisnike, neke su izričito podložne primjenjivosti više razine zaštite na obradu osobnih podataka.

Ova viša razina zaštite uvijek je zajamčena kada tretman:
• provodi ga voditelj obrade podataka sa sjedištem u EU; to jest
• odnosi se na osobne podatke korisnika koji se nalaze u EU i funkcionalan je za ponudu roba ili usluga uz naknadu ili besplatno takvim korisnicima; to jest
• odnosi se na osobne podatke korisnika koji se nalaze u EU i omogućuje Vlasniku praćenje ponašanja takvih korisnika u mjeri u kojoj se takvo ponašanje događa unutar Unije.

• Politika kolačića
Ova web stranica koristi alate za praćenje. Kako bi saznao više, Korisnik može pogledati Politiku kolačića.

• Dodatne informacije o liječenju
• Obrana na sudu
Vlasnik može koristiti osobne podatke korisnika na sudu ili u pripremnim fazama za njegovu konačnu uspostavu za obranu od zlouporabe pri korištenju ove web stranice ili povezanih usluga od strane korisnika.
Korisnik izjavljuje da je upoznat da Vlasnik može biti obvezan otkriti Podatke prema nalogu javnih tijela.

• Konkretne informacije
Na zahtjev Korisnika, uz informacije sadržane u ovoj politici privatnosti, ova Web stranica može Korisniku pružiti dodatne i kontekstualne informacije u vezi s određenim Uslugama ili prikupljanjem i obradom Osobnih podataka.

• Dnevnik sustava i održavanje
Za potrebe vezane uz rad i održavanje, ovo web-mjesto i sve usluge trećih strana koje ono koristi mogu prikupljati sistemske zapisnike, datoteke koje bilježe interakcije i koje također mogu sadržavati osobne podatke, kao što je IP adresa korisnika.

• Podaci koji nisu sadržani u ovoj politici
Dodatne informacije u vezi s obradom Osobnih podataka mogu se u bilo kojem trenutku zatražiti od Voditelja obrade putem podataka za kontakt.

• Odgovor na zahtjeve “Ne prati”.
Ovo web mjesto ne podržava zahtjeve “Ne prati”.
Kako bi saznali podržavaju li ih bilo koje korištene usluge trećih strana, korisnik se poziva da pogleda odgovarajuće politike privatnosti.

• Promjene ove politike privatnosti
Voditelj obrade zadržava pravo izmjene ove politike privatnosti u bilo kojem trenutku obavještavanjem Korisnika na ovoj stranici i, ako je moguće, na ovoj web stranici kao i, ako je tehnički i zakonski izvedivo, slanjem obavijesti Korisnicima putem jednog od krajnosti.kontakt broj u čijem je posjedu. Molimo vas da stoga često provjeravate ovu stranicu, pozivajući se na datum zadnje izmjene naznačen na dnu.

• Definicije i pravne reference

• Osobni podaci (ili podaci)

Svaki podatak koji, izravno ili neizravno, također u vezi s bilo kojim drugim podatkom, uključujući osobni identifikacijski broj, čini fizičku osobu identificiranom ili prepoznatljivom predstavlja osobni podatak.

Ukoliko promjene utječu na tretmane čija je pravna osnova privola, Voditelj obrade će po potrebi ponovno prikupiti privolu Korisnika.

• Podaci o korištenju

Ovo su informacije prikupljene automatski putem ove web stranice (uključujući iz aplikacija trećih strana integriranih u ovu web stranicu), uključujući: IP adrese ili nazive domena računala koje koristi korisnik koji se povezuje s ovom web stranicom, adrese u URI-ju (Uniform Resource Identifier). ) zapis, vrijeme zahtjeva, način korišten za prosljeđivanje zahtjeva poslužitelju, veličina datoteke dobivene kao odgovor, numerički kod koji označava status odgovora poslužitelja (uspješno, greška, itd.). .) zemlju podrijetla, karakteristike preglednika i operativnog sustava koji koristi posjetitelj, različite vremenske konotacije posjeta (na primjer, vrijeme provedeno na svakoj stranici) i pojedinosti plana puta koji se prati unutar Aplikacije, s poseban osvrt na redoslijed pregledanih stranica, na parametre koji se odnose na operativni sustav i IT okruženje Korisnika.

• Korisnik
Pojedinac koji koristi ovo web mjesto, a koji se, osim ako nije drugačije navedeno, podudara s subjektom podataka.

• Zainteresiran
Fizička osoba na koju se Osobni podaci odnose.

• Obrađivač podataka (ili upravitelj)
Fizička osoba, pravna osoba, javna uprava i svako drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime Voditelja obrade podataka, kako je navedeno u ovoj politici privatnosti.

• Kontrolor podataka (ili vlasnik)
Fizička ili pravna osoba, javno tijelo, služba ili drugo tijelo koje, pojedinačno ili zajedno s drugima, utvrđuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka i usvojene alate, uključujući sigurnosne mjere u vezi s radom i korištenjem ove web stranice. Voditelj obrade podataka, osim ako nije drugačije navedeno, vlasnik je ove web stranice.

• Ova web stranica (ili ova aplikacija)
Hardverski ili softverski alat putem kojeg se prikupljaju i obrađuju osobni podaci korisnika.

• Servis
Usluga koju pruža ovo web mjesto kako je definirano u relativnim uvjetima (ako postoje) na ovom web mjestu / aplikaciji.

• Europska unija (ili EU)
Osim ako nije drugačije navedeno, svako pozivanje na Europsku uniju sadržano u ovom dokumentu namijenjeno je proširenju na sve sadašnje države članice Europske unije i Europskog gospodarskog prostora.
• Kolačići
Kolačići su alati za praćenje koji se sastoje od malih dijelova podataka pohranjenih u pregledniku Korisnika.

• Alat za praćenje
Pod alatom za praćenje podrazumijevamo bilo koju tehnologiju – npr. Kolačići, jedinstveni identifikatori, web svjetionici, integrirane skripte, e-oznake i otisci prstiju – koji omogućuju praćenje korisnika, na primjer prikupljanjem ili spremanjem informacija na Korisnikov uređaj.

• Pravne reference
Ova izjava o privatnosti sastavljena je na temelju više zakonodavnih sustava, uključujući članke. 13. i 14. Uredbe (EU) 2016/679.

Osim ako nije drugačije navedeno, ova se politika privatnosti odnosi isključivo na ovo web mjesto.

Telefonski broj i e-mail adresa bit će podijeljena s kurirom zaduženim za dostavu kako bi mogli kontaktirati kupca u slučaju kašnjenja ili problema s dostavom.

Podnošenjem narudžbe kupac prihvaća gore navedene podatke o privatnosti u cijelosti.