Pravno jamstvo sukladnosti

1. Pravno jamstvo sukladnosti

Pravno jamstvo sukladnosti uređeno je člancima  i sljedećim. Potrošačkog kodeksa, u korist potrošača koji kupuje proizvode (robe široke potrošnje) za osobnu uporabu (ili u svrhe nevezane uz njegovu profesionalnu ili poslovnu djelatnost), a koji imaju nedostatke u sukladnosti.

2. Nedostatak usklađenosti

Pod nedostatkom sukladnosti podrazumijevaju se unutarnji i materijalni nedostaci stvari, koji se ne mogu lako otkloniti, a koji konkretno utječu na njezinu uporabljivost, ili znatno umanjuju njezinu vrijednost, ili je čine nepodobnom za uporabu za koju je namijenjena.

3. Kada zakonsko jamstvo sukladnosti ne vrijedi

Pravno jamstvo sukladnosti ne pokriva kvarove na proizvodu koji proizlaze iz normalnog trošenja, neuobičajene ili nepravilne uporabe, slučajnih događaja (npr. pad) ili u bilo kojem slučaju zlonamjerno uzrokovanih samom proizvodu, niti pokriva nedostatke koji proizlaze iz popravaka provode strane koje nisu proizvođač ili prodavač.

4. Kako GREEN HILL HRVATSKA primjenjuje zakonsko jamstvo sukladnosti

U slučaju nesukladnosti, kupac ima pravo na popravak ili zamjenu neispravne robe (ovo procjenjuje GH Hrvatska na temelju prirode kvara) od strane Combat Arena ,obrt za trgovinu i usluge, bez naknade, osim ako traženi pravni lijek nije moguć. ili pretjerano opterećujuće u usporedbi s drugim. Ako zamjena ili popravak nisu mogući, potrošač i dalje ima pravo na smanjenje cijene ili na povrat iznosa, razmjernog vrijednosti robe, protiv povrata neispravnog proizvoda prodavatelju.

5. Trajanje  zakonskog jamstva sukladnosti

Zakonsko jamstvo traje dvije godine od isporuke robe i potrošač ga mora zatražiti u roku od dva mjeseca od otkrivanja nedostatka: stoga je potrebno uvijek čuvati dokaz o kupnji (elektronički račun o kupnji ili transportni dokument koji se nalazi u paket).

6. Kako zatražiti zakonsko jamstvo sukladnosti

Za traženje pravnog jamstva sukladnosti potrebno je poslati e-mail na info@greenhill-sports.hr u kojem prijaviti nesukladnost, iscrpno opisati problem i priložiti fotografski materijal kao dokaz nesukladnosti.

Nakon analize poslane dokumentacije, korisnička služba GH Hrvatska će dati početnu naznaku kupcu ovisi li kvar o nedostatku sukladnosti ili se može pripisati jednom od čimbenika opisanih u točki 3.

U slučaju da se utvrdi nesukladnost, kupac će biti ovlašten poslati neispravan proizvod GH Hrvatska kako bi detaljno provjerio ovisi li kvar o nesukladnosti ili ne. Troškove dostave plaća kupac . Nije moguće zatražiti uslugu prikupljanja.

Ako se utvrdi nesukladnost, Green Hill Hrvatska će popraviti ili zamijeniti robu u razumnom roku (koji može varirati od 10 do 30 dana) od zahtjeva i bez naplate potrošaču. Troškove povrata popravljenog/zamijenjenog proizvoda kupcu snosi Green Hill Hrvatska.

Zamjene proizvoda mogu imati ograničenja na temelju zaliha proizvođača, u ovom slučaju Green Hill Hrvatska će vratiti iznos ili isporučiti proizvod slične vrijednosti.

7. Ustupanje jamstva

Kupac može prenijeti pravo jamstva na treću osobu u slučaju prodaje imovine. U tom slučaju kupac koji je naručio uvijek mora tražiti jamstvo.

 

Za sve sporove isključivo je mjesna nadležnost Suda u Požegi.

Kontakt

E-mail: info@greenhill-sports.hr
Broj telefona: + 385 98 540 231